33-records.com

Polityka prywatności i plików cookies

Z poniższego dokumentu można uzyskać informacje:

a) jakie dane Użytkowników są przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony i jakie są zasady przetwarzania tych danych;
b) kto i na jakich zasadach może przetwarzać dane Użytkowników;
c) jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Administratora;
d) jakie środki ochrony prywatności Użytkowników są stosowane przez Administratora;
e) w jakich celach w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies.

Reguły, o których mowa w niniejszym dokumencie są zgodne z obowiązującym prawem w Polsce, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”). Pełną treść rozporządzenia można znaleźć na oficjalnej witrynie z tekstami prawa Unii Europejskiej pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Pojęcia używane w niniejszej Polityce

Serwis:

to serwis internetowy prowadzony pod adresem: www.33-records.com.

Administrator:

to osoba, która prowadzi Serwis i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie, będąca administratorem (danych osobowych) w rozumieniu RODOAdministratorem jest: PHOENIX RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stobnicka 1, 60-480 Poznań, e-mail:

Użytkownik:

to osoba korzystająca z Serwisu.

Zakres danych Użytkownika, które są przetwarzane oraz podstawy prawne przetwarzania

W Serwisie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników lub wskazane przez nich, związane z korzystaniem z Serwisu. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Administrator (administrator danych osobowych). Dane osobowe mogą być przetwarzane w Serwisie w następujących przypadkach.

1.Przeglądanie strony – usługi Google

W momencie odwiedzin Serwisu przez Użytkownika mogą być przetwarzane jego dane osobowe związane z zachowaniem w internecie (w szczególności w Serwisie) za pośrednictwem usług statystycznych Google Analytics lub marketingowych Google Adsświadczonych przy pomocy ciasteczek – plików umieszczanych w pamięci urządzenia Użytkownika. Więcej informacji na temat ciasteczek (plików cookies) znajduje się w dalszejczęści Polityki. Dane Użytkownika gromadzone za pośrednictwem tych usług podlegają profilowaniu.

• podmiot przetwarzający dane: Google (na terenie Unii Europejskiej – Google Ireland Limited, adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz partnerzy współpracujący z Google;
• zakres danych: dane Użytkownika o zachowaniu na stronie, adres IP (który podlega anonimizacji), lokalizacja, aktywność w internecie oraz unikalne identyfikatory zawarte w plikach cookies;
• cel przetwarzaniapersonalizacja reklam i pomiar ich skutecznościudoskonalanie witryny i oferty Administratora, promowanie usług Administratora;
• podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez Użytkownika);
• czas przetwarzaniaokres korzystania z usług statystycznych lub marketingowych przez Administratoranie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

Użytkownik może wyłączyć usługi Google Analytics w każdej chwili zmieniając ustawienia cookies w przeglądarce lub dokonując wyboru na stronie internetowej: http://www.google.pl/settings/ads.

2.Przeglądanie strony – usługi Facebook

W momencie odwiedzin Serwisu przez Użytkownika mogą być przetwarzane jego dane osobowe związane z zachowaniem w internecie (w szczególności w Serwisie) za pośrednictwem usług statystycznych i marketingowych dostarczanych przez Facebook przy pomocy ciasteczek – plików umieszczanych w pamięci urządzenia Użytkownika, a także przy wykorzystanie tzw. Facebook PixelWięcej informacji na temat ciasteczek (plików cookies) znajduje się w dalszej części Polityki. Dane Użytkownika gromadzone za pośrednictwem tych usług podlegają profilowaniu.

• podmiot przetwarzający dane: dane są przetwarzane przez dwa podmioty, które są współadministratorami tj. przez Administratora oraz przez Facebook (na terenie Unii Europejskiej – Facebook Ireland Ltd., adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia);
• zakres danych: dane Użytkownika o zachowaniu na stronie, adres IP oraz unikalne identyfikatory zawarte w plikach cookies, w tym dane związane z kontem Użytkownika w portalu Facebook i korzystaniem przez Użytkownika z portalu Facebook;
• cel przetwarzaniapersonalizacja reklam i pomiar ich skuteczności, udoskonalanie witryny i oferty Administratora, prowadzenie działań marketingowych, umożliwienie interakcji z Użytkownikiem za pośrednictwem portalu Facebook;
• podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez Użytkownika);
• czas przetwarzania: okres korzystania z usług statystycznych lub marketingowych przez Administratoranie później niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Działanie usług Facebook, w tym sposób wykorzystania plików cookies, został opisany tutajopisane zostało tutaj:

https://www.facebook.com/help/336858938174917

3.Przeglądanie strony – usługi TikTok

W momencie odwiedzin Serwisu przez Użytkownika mogą być przetwarzane jego dane osobowe związane z zachowaniem w internecie (w szczególności w Serwisie) za pośrednictwem usług reklamowych dostarczanych przez TikTok przy pomocy ciasteczek – plików umieszczanych w pamięci urządzenia Użytkownika, a także przy wykorzystanie tzw. TikTok PixelWięcej informacji na temat ciasteczek (plików cookies) znajduje się w dalszej części Polityki. Dane Użytkownika gromadzone za pośrednictwem tych usług podlegają profilowaniu.

• podmiot przetwarzający dane: dane są przetwarzane przez współadministratorów tj.Administratora oraz TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia);
• zakres danych: dane Użytkownika o zachowaniu na stronie, adres IP oraz unikalne identyfikatory zawarte w plikach cookies, w tym dane związane z kontem Użytkownika w portalu TikTok i korzystaniem przez Użytkownika z portalu TikTok;
• cel przetwarzaniapersonalizacja reklam i pomiar ich skuteczności, prowadzenie działań marketingowych;
• podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez Użytkownika);
• czas przetwarzania: okres korzystania z usług statystycznych lub marketingowych przez Administratora, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.

Działanie usług TikTok, w tym sposób wykorzystania plików cookies oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez TikTok Technology Limited, został opisany tutaj: https://www.tiktok.com/legal/cookie-policy?lang=en

4.Formularz kontaktowy

W Serwisie znajduje się formularz pozwalający na przesłanie wiadomości Administratorowi i otrzymanie odpowiedzi na podany przez Użytkownika adres e-mail

• podmiot przetwarzający daneAdministrator;
• zakres danych: dane podane w treści formularza, w szczególności imię, nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail, telefon, adres IP urządzenia, z którego Użytkownik odwiedza Serwis i przeglądarki internetowej (user-agent) oraz ewentualne unikalne identyfikatory zawarte w plikach cookies, w tym dane związane z kontem Użytkownika w portalu Facebook i korzystaniem przez Użytkownika z portalu Facebook (w ramach usług, o których mowa wyżej w punktach 1 i 2);
• cel przetwarzaniaodpowiedź na wiadomość Użytkownika, reakcja na żądanie Użytkownika zgłoszone w wiadomości;
• podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania celów podanych wyżej – niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości odpowiedzi lub zareagowania na wiadomość lub żądanie Użytkownika;
• podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez Użytkownika)art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
• czas przetwarzania: przez okres realizacji zamówienia lub żądania Użytkownikanie dłużej niż do czasu wycofania zgody lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń stron.

5.Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym

W Serwisie można składać zamówieniaPrawidłowa realizacja procesu zamówienia wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

• podmiot przetwarzający dane: Administrator;
• zakres danych: dane podane w treści formularza w sklepie internetowym, w szczególności imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), telefon, adres e-mail, adres IP urządzenia, z którego Użytkownik odwiedza Serwis, dane jego przeglądarki internetowej (user-agent) oraz indywidualne identyfikatory nadane w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego (obsługi koszyka, finalizacji zamówienia itp.);
• cel przetwarzaniarealizacja zamówienia w ramach sklepu internetowego oraz realizacja obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży;
• podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania celu podanego wyżej – niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania zamówienia;
• podstawa przetwarzania: oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny wynikający z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych);
• czas przetwarzania: przez okres realizacji zamówienia, przez okres trwania obowiązków prawnych Administratora wynikających z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych oraz do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń stron.

6.Usługa newslettera

W Serwisie można zapisać się do newslettera, aby otrzymywać od Administratora informację handlową na swój adres e-mail. Realizacja wysyłki newslettera wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

• podmiot przetwarzający dane: Administrator;
• zakres danych: adres e-mail, adres IP urządzenia, z którego Użytkownik odwiedza Serwis;
• cel przetwarzaniawysyłka newslettera oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Administratora;
• podanie danych osobowych jest konieczne, aby otrzymać newsletter – niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości doręczenia newslettera;
• podstawa przetwarzania: oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego);
• czas przetwarzania: przez okres subskrypcji newlsetteru oraz do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera.

6.Odtwarzacz Spotify

W ramach korzystania z Serwisu można odtworzyć utwory muzyczne za pośrednictwem Widgetu Spotify. Widget ten wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookies, a także może mieć dostęp do plików cookies innych podmiotów (np. Google Analytics). Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie plików cookies a także administratorem danych osobowych jest Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Szwecja. Do prawidłowego działania odtwarzacza Spotify umieszczonego na stronie konieczne jest wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies.  Więcej informacji o tym jak Spotify wykorzystuje pliki cookies oraz jakie dane przetwarza znajdziesz tutaj: https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/ oraz https://www.spotify.com/pl/legal/cookies-policy

Podmioty, które mają dostęp do danych Użytkownika (odbiorcy danych)

Poza Administratorem, w ograniczonym zakresie, dostęp do danych osobowych ma Google(na terenie Unii Europejskiej – Google Ireland Limited, adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), który realizuje usługi statystyczne i marketingowe na rzeczAdministratora, Facebook (na terenie Unii Europejskiej – Facebook Ireland Ltd., adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), który prowadzi stronę Administratora w portalu Facebook oraz świadczy usługi statystyczne i marketingowe na rzecz Administratora, a także TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia), który świadczy usługi marketingowe dla Administratora.

W ramach dokonywania zakupów w sklepie internetowym, Administrator przekazuje też niektóre dane podmiotom świadczącym usługi płatności online za zakupy (w szczególności PayPro S.A.). Operator płatności jest odrębnym administratorem danych Użytkownika.

Ponadto, Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom,z którymi współpracuje Administrator, np. świadczącym usługi hostingoweprawneksięgowe, spedytorskie, a także podmioty wykonujące wysyłkę informacji handlowych (newslettera).

W przypadkach przewidzianych przez prawo, Administrator może przekazać dane organom państwa.

Miejsce przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale mogą być przetwarzane również poza, jednak wyłącznie w przypadku, gdy dane terytorium oferuje dostateczny poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych

 

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
d. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika), przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora),

a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO:

a. prawo do żądania usunięcia danych osobowych
b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c. prawo do przenoszenia danych osobowych.

Użytkownik może realizować swoje uprawnienia zgłaszając odpowiednie żądanie Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, wskazane na wstępie Polityki prywatności.

Ochrona prywatności danych Użytkownika

Elementy interaktywne Serwisu (jak np. formularz kontaktowydokonywanie zakupu w module sklepu internetowego) korzystają z bezpiecznego połączenia SSL. Oznacza to, że przesyłane dane są szyfrowane i w ten sposób chronione przed odczytaniem przez osoby trzecie.

Administrator dokłada szczególnej staranności, by dane przetwarzane były zgodnie z prawem i z poszanowaniem zakresu zgody wyrażonej przez Użytkownika.

Fizyczne bezpieczeństwo jest zapewnione przez szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez podmiot, który udostępnia Serwis w internecie.

Pliki cookies (ciasteczka) i ich związek z Użytkownikiem

W związku z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywany jest mechanizm cookies. Oznacza to, że w urządzeniu Użytkownika serwery mogą zapisywać dane informatyczne (pliki cookies), w postaci niewielkich plików tekstowych. Dane te mogą być odczytywane przez serwery przy każdym połączeniu z tego urządzenia.

Serwis wykorzystuje różne typy plików cookies.

Pierwsza kategoria to pliki związane z prawidłowym funkcjonowaniem, które muszą być w użyciuaby Użytkownik skorzystał z Serwisu oraz by wszystkie funkcje Serwisu działały poprawnie (np. aby Serwis był poprawnie wyświetlany na urządzeniu Użytkownika, aby poprawnie funkcjonowało składanie zamówień w sklepie internetowym lub dodawanie przedmiotów do listy polubionych). W szczególności, takimi plikami są ciasteczka Google Captcha, które pozwalają ustalić, czy osobą wysyłającą w ramach Serwisu zapytania lub składającą zamówienia jest prawdziwy człowiek, czy złośliwy robot.

Druga kategoria to pliki cookies związane z aktywnością Użytkownika w Serwisie. Pliki te służą realizacji usług statystycznych lub marketingowych przez Google oraz Facebook na rzecz Administratora i związane są z przetwarzaniem danych osobowych. W tej kategorii znajdują się również pliki związane z odtwarzaczem Spotify.

Opcja zapisywania i przechowywania plików cookies jest domyślnie włączona w przeglądarkach internetowych. Brak zmiany powyższych ustawień oznaczać będzie możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu Użytkownika i uzyskiwania przez serwery dostępu do nich, jednakże Użytkownik, przy pierwszym wejściu do Serwisu, będzie mógł zdecydować, czy wyraża zgodę na opcjonalne pliki cookies dotyczące usług dostarczanych przez GoogleFacebook, Spotify oraz TikTok.

Ustawienia plików cookies mogą zostać w każdym czasie zmienione, tak by zablokować automatyczne zapisywanie plików cookies lub by Użytkownik był za każdym razem informowany o ich zapisaniu. Użytkownik może również usuwać pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Użytkownik może także zarządzać wyborem plików cookies związanych z usługami reklamowymi za pośrednictwem strony internetowej:

https://www.youronlinechoices.com/pl/

Pozostałe dane o Użytkownikach

Korzystanie z witryny wiąże się również z zapisywaniem przez serwer danych pomocniczych służących do funkcjonowania Serwisu: adres IP Użytkownika, data i godzina, informacje o wersji przeglądarki internetowej oraz systemie operacyjnym Użytkownika. Dane te są zapisywane w logach serwera i są dostępne wyłącznie dla administratora serwera. Zawartość tych danych nie służy do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną prywatności, w tym w celu realizacji uprawnień Użytkowników, możliwy jest pod adresem PHOENIX RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stobnicka 1, 60-480 Poznań, e-mail:

Skarga na przetwarzanie danych

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych zapraszamy do zgłaszania swoich zastrzeżeń Administratorowi Serwisu.

W każdej sytuacji Użytkownik może złożyć skargę związaną z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.